Fatih Moskee

De Stichting Turkse Sociaal Kultureel Centrum Aalten (heden HDV Aalten Fatih Camii) maakt al sinds 1989 onderdeel uit van de Aaltense samenleving.

De stichting is een moskee die zowel een visie ten aanzien van maatschappelijke kwesties, als educatieve zaken en onderwerpen betreffen ten aanzien van de religie. De moskee streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en een breed en gemengd publiek uit Aalten en omstreken te benaderen. Tevens streeft de moskee ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen. Het verrichten van het gezamenlijke gebed in een moskee is één van de belangrijkste verplichtingen van een moslim. De moskee heeft een sociaal, open en maatschappelijk karakter (geen winstoogmerk). De deuren van de moskee staan open voor iedereen.

Fatih_Cami-005

De oprichters, een groep Aaltense met de Turkse etniciteit, zagen Aalten niet langer als een tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven. Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. Het pand aan de Bodendijk werd destijds gehuurd en in de loop der tijd is dit pand gekocht. De reden hiervoor waren dat zowel het aantal leden met een Turkse etniciteit als met een andere etniciteit (o.a. Nederlandse, Somalische, Marokkaanse en Irakees) sterk toenamen. Tevens is de leeftijdsopbouw van de leden veranderd. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen). Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze special aandacht naar uitgaat. Het pand wordt gebruikt alsmede gebedsruimte en ontmoetingsplek waar iedereen kan komen.

Dankzij de moskee kan de stichting haar religieuze, sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten voortzetten.

Aalten Fatih Camii

Hieronder vind u ons “Beleidsplan” en de “Prognose 2013”.  (Om de documenten te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, deze kunt u hier downloaden)

Beleidsplan

Prognose 2013